empty
 
 
Tài liệu chính

Tài liệu chính

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy những tài liệu cơ bản điều tiết các mối quan hệ giữa InstaForex và các khách hàng của mình. Chúng tôi khuyên bạn nên xem xét kỹ lưỡng tất cả chúng với sự cẩn thận và quan tâm đúng mức. Những tài liệu này cung cấp cái nhìn sâu sắc phạm vi hoạt động, quyền lợi và nghĩa vụ của cả công ty môi giới và khách hàng của mình.

Bạn có thể tải về tất cả các tài liệu có trên trang này như một kho lưu trữ với các tập tin pdf

Tải về
document icon

Tài liệu chính

Thỏa thuận Chào mua Công khai Insta Service Ltd.

Tài liệu gồm thỏa thuận chào mua công khai nên được lập để mở một tài khoản giao dịch trực tiếp với InstaForex. Thỏa thuận này liệt kê các quy định và điều kiện mà các khách hàng nên làm theo để làm việc với InstaForex.

Tải về

Chính sách bảo mật

Tài liệu này mô tả chính sách của công ty về việc sử dụng và bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như chứa thông tin về các điều kiện cần thiết để mở tài khoản giao dịch (cung cấp thông tin cá nhân và tài chính của khách hàng).

Tải về

Thỏa thuận Quan hệ đối tác

Trước khi bạn gia nhập vào quan hệ đối tác với InstaForex, khuyến nghị đọc thỏa thuận quan hệ đối tác quy định các điều khoản hợp tác với InstaForex.

Tải về

Thỏa thuận CPA

Thỏa thuận này mô tả các điều khoản của CPA (Chi phí cho mỗi hành động)

Tải về

Thỏa thuận Bổ sung MT5

Tài liệu này cho thấy thỏa thuận bổ sung đối với thỏa thuận chào mua công khai dành cho các tài khoản được mở trong MetaTrader 5.

Tải về

Chính sách cookie

Mục tiêu của tài liệu này là xác định các quy tắc sử dụng tập tin cookie.

Tải về

Chính sách AML

Tài liệu chứa thông tin về các biện pháp mà công ty áp dụng để ngăn chặn rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.

Tải về
document icon

Các thỏa thuận Tiền thưởng

Thỏa thuận Tiền thưởng 30%

Tài liệu này bao gồm đầy đủ thông tin về các quy tắc và điều kiện mà khách hàng phải tuân theo để nhận được 30% tiền thưởng.

Tải về

Thỏa thuận Tiền thưởng 55%

Tài liệu này cung cấp danh sách đầy đủ các yêu cầu để giúp cho các khách hàng InstaForex nhận được 55% tiền thưởng.

Tải về

Thỏa thuận Tiền thưởng Câu lạc bộ

Tài liệu này gồm thông tin về việc gia nhập câu lạc bộ InstaForex ưu tú và cung cấp danh sách đầy đủ các yêu cầu để nhận được Tiền thưởng Câu lạc bộ.

Tải về

Thỏa thuận Tiền thưởng Coupon

Chúng tôi khuyên bạn nên xem xét thỏa thuận này vì nó đem lại cho bạn những thông tin đầy đủ về các điều kiện mà InstaForex đưa ra để nhận được tiền thưởng coupon.

Tải về

Tiền thưởng Khởi động không cần ký quỹ

Thỏa thuận này bao gồm tất cả các điều kiện để khách hàng nhận được loại tiền thưởng này.

Tải về

Tiền thưởng 100%

Tài liệu này chứa thông tin đầy đủ về các quy tắc và điều kiện mà khách hàng cần tuân theo để nhận được tiền thưởng 100%.

Tải về
document icon

Các thỏa thuận dịch vụ InstaForex

Thỏa thuận Pamm

Trước khi bạn bắt đầu hoạt động trong hệ thống PAMM của InstaForex, bạn cần phải biết thỏa thuận được trình bày ở đây.

Tải về

Các tài khoản Phí qua đêm Swap

Để có được quyền truy cập vào dịch vụ của các tài khoản Phí qua đêm Swap, bạn cần phải biết các điều khoản và điều kiện của nó.

Tải về

Các tài khoản Tách biệt

Nếu bạn muốn tận dụng lợi thế của việc sử dụng các tài khoản tách biệt với InstaForex, chúng tôi khuyên bạn nên hiểu được thỏa thuận này trước khi bạn bắt đầu.

Tải về

ForexCopy

Trước khi bạn bắt đầu sử dụng hệ thống ForexCopy, xin vui lòng nghiên cứu thỏa thuận được trình bày ở đây.

Tải về
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback