empty
 
 

Tay bắn tỉa

Bảng ghi nhận những người tham gia cuộc thi hiện tại được trình bày dưới đây. Bạn có thể đăng ký tham gia cuộc thi tiếp theo ngay bây giờ - chỉ cần bấm vào nút đăng ký. Sau khi thủ tục đăng ký được thông qua, mật danh của bạn sẽ xuất hiện trong bảng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến cuộc thi này hoặc bất kỳ cuộc thi khác, vui lòng gửi email đến Ban tổ chức cuộc thi và chiến dịch: tournament@instaforex.com.
Đăng ký
$ 7 500
Price for July
$ 6 000
Price for June
$ 7 500
Price for May
$ 6 000
Price for April
$ 6 000
Price for March

Cuộc thi hiện tại đã bắt đầu, nó sẽ kết thúc vào August 19, 2022. Bạn có thể đăng ký tham gia cuộc thi tiếp theo sẽ diễn ra từ August 22, 2022 đến August 26, 2022.* Việc đăng ký tham gia cuộc thi tiếp theo kết thúc 1 giờ trước khi cuộc thi bắt đầu.

*Cuộc thi được tổ chức vào thời điểm cuối

Thời gian đếm ngược của cuộc thi:

01
Ngày
10
Giờ
46
Phút

Làm thế nào để tham gia

Mở tài khoản DEMO mới và đăng ký tham gia

1

Nhận khoản tiền gửi ban đầu là 10.000 USD

2

Thực hiện giao dịch với đòn bẩy 1: 500

3

Chọn quy mô giao dịch từ 0,01 đến 1 lô

4

Cùng nhau chiến thắng với InstaForex

5

Tham gia miễn phí

Cuộc thi diễn ra hàng tuần, từ 00:00 Thứ Hai đến 23:59 Thứ Sáu

Bạn có thể đăng ký cuộc thi hàng tuần tiếp theo cho đến hết tuần trước đó. Đăng ký kết thúc 1 (một) giờ trước khi cuộc thi bắt đầu

Tiền gửi ban đầu là 10.000 USD là như nhau cho tất cả người tham gia và không thể thay đổi

Đòn bẩy là 1: 500

Tổng giải thưởng của mỗi cuộc thi hàng tuần lên tới 1500 USD

Kích thước giao dịch tối thiểu là 0,01 lô, tối đa là 1 lô

Kết quả cuộc thi được tổng hợp vào lúc 12:00 GMT + 3 thứ Bảy

Đăng ký
Nếu bạn có bất kỳ đề xuất nào về cách cải thiện các cuộc thi và chiến dịch của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua contest-ideas@instaforex.com.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.