empty
 
 
#Bitcoin Bitcoin vs USD
Latest price $41830.48 20 Jan 2022 06:26
Price change $-1.95 (0.00%)
Traders' feedback
BUYING 59% SELLING 41%
 
jan
17
mo
jan
18
tu
jan
19
we
jan
20
th
jan
21
fr
jan
22
sa
jan
23
su
jan
24
mo
jan
25
tu
jan
26
we
jan
27
th
jan
28
fr
jan
29
sa
jan
30
su
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.