empty
 
 
Bezpečnosť u spoločnosti InstaForex

Bezpečnosť u spoločnosti InstaForex

Pri otvorení účtu u spoločnosti InstaForex získava klient úplnú ochranu z finančného a technického hľadiska. Väčšina technológií, ktoré používa spoločnosť InstaForex, má okrem toho aj bankovú úroveň ochrany.

Ak používate tieto technológie, nielenže ochraňujete svoje obchodné účty pred útokom hakerov, ale tiež poskytujete bezpečný prístup, ktorý je veľakrát vyšší, ako akékoľvek možné riziká hroziace vášmu obchodnému účtu. Použitie každého typu ochrany je jednoduché a nebude robiť problémy dokonca ani začiatočníkom. Pritom každý z nich je účinný aj samostatne, pretože poskytuje 100 % záruku bezpečnosti finančných prostriedkov na účte obchodníka. Všetci klienti spoločnosti majú zároveň právo používať ich spolu a chrániť svoje účty v plnej miere a dokonca ešte účinnejšie.

Zabezpečenie prostredníctvom správ SMS – banková úroveň ochrany

Priraďte číslo svojho mobilného telefónu k svojim obchodným účtom v Klientskom kabinete a získajte zaručenú bezpečnosť pred neoprávnenými výbermi finančných prostriedkov hakermi. Takto každý výber spustí proces odoslania SMS kódu na verifikáciu. Takto ochraňujete svoj účet pred nezákonným výberom a tiež získate na svoj mobilný telefón okamžitú informáciu o snahe vybrať finančné prostriedky.

Záznamy prihlasovania do Klientskeho kabinetu

Je to široká škála štatistických informácií o prihlasovaní do vášho Klientskeho kabinetu, ktorá obsahuje históriu všetkých prihlásení a kompletné a podrobné informácie o každej adrese IP, ktorá sa použila na prihlasovanie do vášho kabinetu. Táto informácia obsahuje poskytovateľa a jeho lokalitu s presnosťou na ulicu a geografické súradnice poskytovateľa. K dispozícii je aj veľmi pohodlná voľba na zobrazovanie lokality každej adresy IP uvedenej v histórii priamo na mape. Vďaka systému zaznamenávania adresy IP použitej na autorizáciu prihlásenia do Kabinetu sa môže klient vždy dozvedieť o útoku na svoj účet ešte pred snahou o výber finančných prostriedkov.

Zabezpečenie výberu vykonávaného na základe neoverených náležitostí

Vložili ste finančné prostriedky na svoj účet pomocou platobného systému alebo bankového účtu? Vaše náležitosti sa okamžite overia a z vášho účtu nebude možné realizovať výber na základe iných náležitostí, hoci by bol napadnutý hakerom. Ak by aj podvodníci dokázali získať prístup k vášmu účtu a vložiť naň finančné prostriedky, aby si overili detaily platné pre výbery z daného účtu, nebudú môcť na základe týchto detailov vybrať viac, ako vložili. A tak dokonca aj hneď po vklade na váš účet máte záruku zabezpečenia proti výberom, ktoré sa líšia od výberov vykonaných počas procesu vkladania. V súčasnosti sú finančné služby medzinárodnej online forexovej maklérskej spoločnosti InstaForex jedny z najlepších a najspoľahlivejších spomedzi ostatných forexových maklérov. Spoločnosť pre svojich klientov poskytuje najbezpečnejší stupeň ochrany. Takýto vysoký stupeň ochrany nie je na úkor nepohodlného ovládania pre klientov: ak klient potrebuje zmeniť náležitosti po strate prístupu k svojej bývalej peňaženke, je jednoduché vyplniť štandardný formulár F1 pre zmenu náležitostí a priložiť kópiu dokladu totožnosti.

Dvojfaktorová autentifikácia

Cieľom spoločnosti InstaForex je poskytovať najvyššiu úroveň ochrany osobných údajov klientov. Preto spoločnosť vytvorila dvojfaktorovú autentifikáciu ‒ systém, ktorý zaručuje vyššiu mieru zabezpečenia účtov v porovnaní so zabezpečením s použitím jedného hesla.
Túto možnosť môžete aktivovať v klientskom kabinete. Okrem hesla bude systém vyžadovať aj osobné identifikačné číslo (PIN) vygenerované aplikáciou Google Authenticator. Podrobnosti

Bezpečná technológia HTTPS/SSL

Každý klient medzinárodnej maklérskej spoločnosti InstaForex získava ochranu pred sledovaním obchodovania s cieľom ukradnúť heslo prostredníctvom modernej technológie na vysokej úrovni kódovania, ktorej dôveruje aj jeden z najväčších poskytovateľov certifikátov SSL – spoločnosť Verisign. Ak ste práve v Klientskom alebo Partnerskom kabinete, alebo vkladáte, či vyberáte finančné prostriedky, môžete sa spoľahnúť na zabezpečenie hesiel prostredníctvom kódovaniu každého symbolu prenášaných informácií, ktoré vďaka tomu nemôžu narušitelia ukradnúť

Zadávanie hesla prostredníctvom virtuálnej klávesnice

Pre klientov, ktorí sa prihlasujú do svojich účtov na počítačoch v internetových kaviarňach alebo iných nezabezpečených miestach je k dispozícii virtuálna klávesnica, ktorá chráni pred čítaním zadaných symbolov prostredníctvom softvéru. Rôzna veľkosť klávesnice – malá alebo veľká – dáva klientovi možnosť vybrať si medzi pohodlným zadávaním hesla a sledovaním zadávania hesla.

Osobný manažér

Každý klient, ktorý má problém získať prístup k obchodnému účtu automaticky získava osobného manažéra, ktorý monitoruje riešenie problému. Po vyriešení určitého problému ostáva osobný manažér priradený k účtu klienta, aby dozeral nad danou situáciou aj v budúcnosti.

Segregované účty

Spoločnosť InstaForex je jednou z mála spoločností, ktoré poskytujú svojim klientom službu otvorenia segregovaného účtu s úplným zabezpečením majetku klienta pred rizikami súvisiacimi s vyššou mocou ovplyvňujúcou činnosť spoločnosti. Inými slovami, segregované účty znamenajú vedenie peňažných prostriedkov klienta oddelene od finančných prostriedkov spoločnosti. Majiteľ segregovaného účtu v spoločnosti InstaForex si môže ukladať 70 % svojho vkladu na svojom bankovom účte alebo na účte spoľahlivej osoby. Napriek tomu má však možnosť vykonávať operácie s celkovou sumou svojho vkladu až kým bude postačovať na maržu.

Anti-Phishing: Odporúčania spoločnosti InstaForex klientom

Útoky typu získavania údajov (phishing) sú jednými z najrozšírenejších trestných činov na celosvetovej sieti. Každý deň sú stovky veľkých spoločností po celom svete a aj ich klienti predmetom útokov typu phishing na rôznych úrovniach. Spoločnosť InstaForex odporúča základné pravidlá pre svojich klientov, na základe ktorých bude možné zabezpečiť finančné prostriedky a obchodovanie pred útokmi tretích strán.

Can't speak right now?
Ask your question in the chat.
Widget callback