empty
 
 
USDCHF
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc
-
-
$0.9499
29 Nov 2022 11:36
$0.0007
(0.07%)
62.59% 37.41%
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
?
.