empty
 
 
GBPJPY
GBPJPY Great Britain Pound vs Japanese Yen
-
-
$165.62
29 Nov 2022 11:21
$-0.58
(-0.35%)
47.88% 52.12%
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
?
.